logo
domunoklubuastrelcinstrelvernfotonpropozicenvysledkynkontaktyn

O klubu

Počátky sportovní střelby v Opavě jsou datovány rokem 1975, kdy byl na členské schůzi SVAZARMu z popudu Ing. Zajíce ustaven sportovní střelecký klub (SSK), jenž přijal název podle podniku Ostroj Opava. Předsedou klubu byl jednohlasně zvolen pan Oldřich Gavenda, který spolu s dalšími zakládajícími členy začal střílet v areálu tzv. Latarny. Členové klubu se věnovali puškovým disciplínám a na střelnici Latarna pořádali střelecké soutěže včetně organizování krajských přeborů.

Na střelnici Latarna začaly problémy s pronájmem areálu, proto se vedení střeleckého klubu Ostroj Opava rozhodlo postavit vlastní střelnici na "Svaté Anně", na pozemcích bývalé tankové střelnice. Základy nové střelnice byly položeny v roce 1988. V úvahách bylo, aby samotná střelnice poskytla střeliště pro 40 stavů pro střelbu z kulových zbraní a v patře nad ní měla stát vzduchovková střelnice na 10 metrů a ubytovací zázemí pro střelce.

Nové ekonomické podmínky vzniklé po roce 1989 měly ten důsledek, že se rozsáhlé plány nepodařilo zrealizovat a původní záměr zůstal pouze na papíře. Přesto se dlouholetému předsedovi klubu panu Oldřichu Gavendovi, který jako jediný vytrval po celé období od založení střeleckého klubu až do roku 2020, kdy v 84 letech zemřel, podařilo překonat celou řadu problémů a střelnici dostavět. Právě jeho zásluhou má střelnice 25 stavů s posuvnými lapači a v současné době 8 stavů s elektronickými terči.

Střelnice má zázemí pro pořádání střeleckých závodů včetně finále. Toto vybavení je rovněž používáno v rámci tréninku mladých střelců.

Novým předsedou klubu se koncem roku 2020 stal Jiří Krečmer, který v budování a opravách střelnice pokračuje.